Teknologjia 5G, se shpejti vjen edhe ne Shqiperi

Teknologji

Shqipëria po përgatitet për futjen e teknologjisë 5G në telefoninë e lëvizshme. Hapi i parë është monitorimi i frekuencave nga AKEP, për përcaktuar më pas përdorimin e brezit. Do të ndiqet e njëjta procedurë si ajo me lirimin frekuencave nga transmetimet analoge. Në 2020 do bëhen provat e para, ndërsa televizoneve do u jepet në përdorim një brez i ri frekuencash, pasi ato aktuale do të përdoren për transmetimet 5G.

Licensat 5G do u shiten ne ankand operatorëve e celularë, kurse televizonet do të kompesohen për ndërrimin e frekuencave. Ndërkohë nga ana tjetër përmes ngritjes së sistemit të monitorimit AKEP po kontrollon frekuencat për transmetimet e paautorizuara, e thënë ndryshe pirate. Janë 5 stacione fikse dhe 1 i lëvizshëm.

Me sistemin e monitorimi të frekuencave zbulohen ndërhyrjet e sinjaleve, si dhe mundesohet matja e rrezatimeve elektro-magnetike nga antenat.

ME TE LEXUARAT