Bujqësia shqiptare përballë ndryshimeve klimatike, agrobizneset nevojë urgjente për përshtatje

Nga Rrjeti

Bujqësia shqiptare përballë ndryshimeve klimatike, agrobizneset
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim Industrial (UNIDO), në partneritet me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, organizuan një Konferencë Ndërkombëtare mbi Konkurrueshmërinë dhe Ndryshimet Klimatike – implikimet dhe sfidat për sektorin agroushqimor. Kjo konferencë shërbeu si një platformë vendimtare për të diskutuar kompleksitetin e konkurrencës në kontekstin e ndryshimeve klimatike dhe zhvillimit të qëndrueshëm, duke prekur faktorë të shumtë si qeverisja, infrastruktura cilësore, zinxhirët e qëndrueshëm të vlerës dhe nevojat që lidhen me sektorin privat.

Bujqësia shqiptare përballë ndryshimeve klimatike, agrobizneset

Dorina Nati, Mneaxhere e projektit global GQSP, UNIDO, theksoi se është do domosdoshmëri të merren masa urgjente për t'iu pergjigjur sfidave që sjellin ndryshimet klimatike. "Ndryshimi klimatik ka impakt të drejtpërdrejt në cilësinë e prodhimit bujqësor në Shqipëri dhe kjo ndikon në konkurrencën ndërkombëtare. Duke qenë se Shqipëria ka synimin kryesor 1 miliardë eksporte deri në 2030 duhen instrumente që mundësojnë transformim. Sfidat globale kërkojnë masa kolektive. Kemi nevojë për zgjidhje konkrete në nivel vendor", tha Dorina Nati, Menaxhere e projektit global GQSP, UNIDO.

Bujqësia shqiptare përballë ndryshimeve klimatike, agrobizneset

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp

Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ambasadorja e Zvicrës në Tiranë, Ruth Huber, theksoi se në këtë drejtim vetë bizneset në këtë sektor kanë nje rol thelbësor.

"Është bërë thelbësore që të përshtatemi me ndryshimet klimatike nëpërmjet hapave të qëndrueshme. SI agrobizneset dhe SME të përshtaten me këto dhe tu përgjigjen kërkesave të tregut global. Duke ndërmarrë këto masa mund të reduktojmë efektet negative te bujqësia dhe ushqimi. Fermerët, hulumtuesit e hartuesit e politikave të bashkohen për të mirën e vendit”, u shpreh Ruth Huber, ambasadore e Zvicrës në Shqipëri.

Me komunitetin global që e njeh gjithnjë e më shumë urgjencën e veprimit për klimën, kjo konferencë ndërkombëtare mblodhi së bashku mbi 100 pjesëmarrës nga një spektër i ndryshëm palësh të interesuara, duke përfshirë zyrtarë qeveritarë, ndërmarrje të vogla dhe të mesme (NVM), korporata ndërkombëtare, politikëbërës, ekspertë, Infrastruktura e Cilësisë institucionet, autoritetet e sigurisë ushqimore, akademia, shoqatat kryesore, konsumatorët, fermerët, prodhuesit dhe drejtuesit e sektorit privat. Ngjarja nxiti një konvergjencë dinamike të perspektivave dhe ekspertizës.

Në sfondin e kërcënimeve të përshkallëzuara të lidhura me klimën, konferenca shërben si një thirrje në kohë për veprim kolektiv. Duke nxitur dialogun, shkëmbimin e njohurive dhe partneritetet strategjike, ajo synon të katalizojë zgjidhje transformuese që jo vetëm mbrojnë sektorin agroushqimor, por edhe avancojnë qëllime më të gjera të qëndrueshmërisë. Nga praktikat inovative bujqësore tek zinxhirët elastikë të furnizimit dhe kornizat e fuqishme rregullatore, pjesëmarrësit eksploruan një mori rrugësh për ndërtimin e një ekonomie më të qëndrueshme, elastike ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike.

Konferenca u organizua nga UNIDO si pjesë e Programit Global të Cilësisë dhe Standardeve (GQSP) në Shqipëri, një nismë e gjerë që mbështet 13 vende në mbarë botën, përfshirë Shqipërinë. Financuar nga Zvicra përmes Sekretariatit Shtetëror për Çështjet Ekonomike (SECO), programi GQSP fokusohet në rëndësinë e rritjes së aftësive të prodhimit vendor dhe ngritjen e standardeve në dobi të njerëzve, prosperitetit të tyre dhe mbrojtjes së mjedisit.

ME TE LEXUARAT