Taksa e profesioneve të lira, reagojnë Tatimet: S`i njohim shpenzimet e bizneseve deri në 2024

Aktualitet

Taksa e profesioneve të lira, reagojnë Tatimet: S`i njohim shpenzimet

Drejtoria e Tatimeve ka dale me nje sqarim publik ne lidhje me kaosin e krijuar me aplikimin e takses per profesionet e lira duke konfirmuar faktin se nuk ka ndermend te njohe shpenzimet e ketyre aktiviteteve ne masen 30 per qind sic e parashikon ligji, deri ne vitin 2024. 

Kjo drejtori, justifikohet me faktin se shpenzimet jane njohur ne bilanc, por harron mesa duket qellimisht se detyrimin e takses per profesionet e lira eshte duke e realizuar jo mbi fitimin, por mbi bilancin e aktivitetit.

Ajo cka bie ne sy eshte se biznesi nuk ka qene i njoftuar per kete mosnjohje te shpenzimeve dhe perllogaritje ne 2024 dhe se dyti, shkalla e informalitetit ne vend eshte e tille qe subjektet megjithese plotesisht te formalizuara nuk mund te marrin fature per cdo shpenzim qe kryejne. 

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp

Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

REAGIMI I DREJTORISE SE TATIMEVE

Sqarim mbi disa lajme, që kanë krijuar keqkuptime për Biznesin
"Përllogaritja e kësteve njeh edhe shpenzimet e tatimpaguesve"
Me qëllim parësor mirëinformimin e tatimpaguesve dhe të publikut të gjerë dhe për të ndaluar dezinformimin në media, Administrata Tatimore sqaron se përllogaritja e kësteve paraprake të Tatimit mbi të ardhurat për vitin 2024, për shërbimet profesionale, bëhet mbi % e fitimit të vetëdeklaruar gjatë vitit 2023.

Duke qenë se viti 2024 është viti i parë i zbatimit të ligjit të ri, këstet bazohen mbi deklarimin e fitimit të vitit 2023, deklarimi për të cilat kryhet sipas përcaktimeve të ligjit të vjetër për “Tatimin mbi të Ardhurat”.

Theksojmë se njohja apriori e shpenzimeve në masën 30% për tatimpaguesit, që ushtrojnë aktivitet si “Shërbim profesional”, e cila është opsionale, aplikohet sipas Ligjit të ri vetëm në deklarimin e fitimit të vitit 2024, i cili kryhet brenda datës 31 mars 2025.

Kjo nuk do të thotë që në përllogaritjen e kësteve paraprake për vitin 2024, nuk janë njohur shpenzimet e kryera nga tatimpaguesit, përderisa përllogaritja bazohet mbi fitimin e vetëdeklaruar të vitit 2023 dhe fitimi llogaritet si rezultat i të ardhurave dhe shpenzimeve faktike të realizuara.

Nuk ekziston asnjë mundësi teknike që këstet paraprake të vitit 2024 të llogariten mbi fitimin e vitit 2024. Kështu që, sikurse e përcakton edhe Ligji këstet paraprake do të llogariten mbi fitimin e vitit paraardhës.

Këshillojmë çdo tatimpagues, që pretendon se kësti paraprak i vitit 2024 është shumë i lartë apo në rast keqdeklarimi nga ana e tyre, t’i drejtohet me kërkesë për rishikim të kësteve Drejtorisë Rajonale Tatimore përkatëse, e cila do të shqyrtojë me prioritet çdo kërkesë për këtë qëllim, për tatim të drejtë sipas ligjit.

ME TE LEXUARAT