Fokusi tek tregjet globale, UNIDO ndihmon SME-të të njihen me rregullat e BE-së

Nga Rrjeti

Fokusi tek tregjet globale, UNIDO ndihmon SME-të të njihen me

Bizneset e vogla dhe të mesme në vendin tonë në sektorin e bujqësisë kryesisht të bimëve aromatiko-mjekësore dhe fruta-perimeve po përballen me domosdoshmërinë për t’u njohur me legjislacionin e Bashkimit Europian në fushën e prodhimit dhe eksportit në mënyrë që të mos përballen me kthime në kufi.

Për të ndihmuar SME-të në këtë drejtim, Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial (UNIDO) nëpërmjet Programit Global për Cilësi dhe Standarde (GQSP) e mbështetur nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO), në vazhdën e trajnimeve që ndermerr, organizoi një trajnim mbi “Udhëzuesit Rregullativ të BE-së”.

Fokusi tek tregjet globale, UNIDO ndihmon SME-të të njihen me

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp

Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në këtë trajnim, përfaqësues nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR), Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV), Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU), Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve (ESHFF), Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që operojnë në sektorin e bimëve aromatike dhe mjekësore, si dhe laboratorët privatë, morën njohuri thelbësore për të rritur përgjegjshmërinë dhe standardet e sigurisë ushqimore.

Përmes trajnimit mbi udhëzuesit rregullativë të BE-së për sigurinë ushqimore, UNIDO ka përcjellë tek pjesëmarrësit njohuri të rëndësishme dhe të nevojshme për të rritur përgjegjshmërinë dhe për të zbatuar standardet e sigurisë ushqimore në praktikën e tyre.

Rregullat dhe standardet e BE-së për ushqimin janë thelbësore për të garantuar shëndetin publik dhe sigurinë e konsumatorëve, por gjithashtu edhe element thelbësor për të eksportuar dhe konkurruar në tregjet europiane.

UNIDO, permes Programit Global për Cilësi dhe Standarde (GQSP)  ka vendosur në foksus mbështetetjen e aktorëve të tregut për të rritur përgjegjshmërinë dhe standardet e sigurisë ushqimore në zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit bujqësor, duke siguruar që prodhuesit vendas të kenë akses në tregjet ndërkombëtare përmes përmbushjes së standardeve të sigurisë.

Programi Global i Cilësisë dhe Standardeve (GQSP) është një nismë globale e shtrirë në më shumë se 10 shtete në mbarë botën dhe së fundmi edhe në Shqipëri.

GQSP identifikon sfidat e lidhura me cilësinë dhe bën ndërhyrje të  targetuara në çdo fazë të zinxhirit të vlerës, duke rritur kështu përputhshmërinë me kërkesat e tregut ndërkombëtar.

 

ME TE LEXUARAT