Gjykata Kushtetuese pas tre vitesh mungesë merr vendimin e parë

Aktualitet
Gjykata Kushtetuese pas tre vitesh mungesë merr vendimin e parë

Gjykata Kushtetuese, pas tre vitesh mungese, ka dhene vendimin e pare, pasi u plotesua në fundvitin e kaluar.

Në seancë sot u shqyrtua kërkesa e gjyqtarëve për të shfuqizuar si të papajtueshme me Kushtetutën e Shqipërisë dy togfjalësha.

Togfjalëshat e kerkuar ishin “nga gjykata e shkalles se pare që ka dhënë vendimin në dhomën e këshillimit” dhe togfjalëshi “… i së njëjtës gjykatë”

Kjo kerkese u rrezua nga trupi gjykues, ndersa vendimi përfundimtar do të shpallet i arsyetuar brenda afateve ligjore te percaktuara me ligj.

ME TE LEXUARAT