Qeveria krijon agjencia e re ku do të kalojnë të gjitha paratë e shtetit

Kliko per me shume info

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara do të marrë në dorë prokurimet e rëndësishme nga 1 janari i vitit të ardhshëm, blerje që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e automjeteve apo mirëmbajtjen e rrugëve.

“Agjencia e Blerjeve të Përqendruara planifikon dhe kryen procedurat e prokurimit për mallrat dhe shërbimet e mëposhtme, duke filluar nga data 1 janar 2019: a) Riparim, mirëmbajtje e sistemit ngrohje-ftohje; b) Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh; c) Mirëmbajtje impiantesh elektrike; ç) Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike; d) Blerje artikujsh ushqimorë; dh) Blerje pajisjesh kondicionimi; e) Shërbim gjelbërimi; ë) Shërbim mirëmbajtjeje rutinë dhe dimërore të rrugëve”, thekson vendimi i qeverisë.

Kliko per me shume info

Kjo Agjenci do të jetë në varësi të Ministrisë së Brendshme dhe nga drejtori që është aktualisht, do të ngrihet në nivel Agjencie, e cila do të ketë një buxhet të sajin, stemë dhe vulën.

Blerje e automjeteve, karburantit, orendive të zyrave dhe çdo shpenzim tjetër, tashmë Kryeministria dhe ministritë e tjera do t’i realizojnë nëpërmjet Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara

Kjo Agjenci, që do të koordinojë dhe miratojë blerjet e qeverisë dhe të ministrive, në varësi do të ketë një drejtor të përgjithshëm, i cili emërohet dhe shkarkohet nga ministri i Brendshëm. Punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Prokurimeve të Përqendruara, aktualisht pjesë e strukturës së Ministrisë së Brendshme, do të vazhdojë detyrën deri në ngritjen e Agjencisë së re.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.