Njoftim për shitje asetesh nga Shoqëria PLUS Communication

Njoftim për shitje asetesh!
Shoqëria PLUS Communication nxjerr në shitje një pjesë të aseteve të saj. Për të blerë pajisje të ndryshme, të tilla si: Telekomunikacioni (Telco), multiplekser, repetitorë, bateri, gjeneratorë, transformatorë, kondicionerë, kontenierë, mobilje/pajisje të ndryshme zyrash, automjete, pajisje IT etj, jeni të lutur të dërgoni shprehjen tuaj të interesit në adresën [email protected] me informacionin e kërkuar si më poshtë:

Emër Subjekti/Individi:
NUIS/ID:
E-mail:
Nr. Kontakti:
Afati për shprehje interesi është data 21/01/2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here