Tatimet, 9 dokumentet që biznesi mund t’i marrë online

Kliko per me shume info

Tashmë 26 dokumente mund të shkarkohen online nga e-albania me vulë dixhitale, 9 prej të cilëve i përkasin Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.

Sipas tatimeve, bizneset mund ëtë kursejnë kohë, duke u regjistruar në portalin qeveritar e-albania.al. Edhe nëse paraqiteni pranë sporteleve shtetërore, nuk jeni të detyruar të keni me vete këto dokumente, pasi ato mund të merren direkt nga punonjësit e institucioneve shtetërore.

Kliko per me shume info

Ndër dokumentet, që biznesi tashmë mund t’I marrë onlinë janë: Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti; Vërtetim për përgjegjësitë tatimore;Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin; Vërtetim për regjistrim të investitorit; Vërtetim për pagim detyrimesh; Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën); Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit; Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme; Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv).

Ndërsa të gjithë dokumentet elektronike që individët dhe bizneset mund të printojnë me vulë në e-albania janë:

Dokumentet elektronike:

– Vërtetim pensioni

– Karta e shëndetit

– Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme

– Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet

– Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme

– Lëshim kopje kartele të pasurisë

– Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale

– Lëshim vërtetim pronësie

– Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)

– Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme

– Kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet Regjistri i Pasurive të Paluajtshme / faqe

– Certifikatë familjare

– Certifikatë personale

– Certifikatë nga akti i vdekjes

– Certifikatë nga akti i martesës

– Certifikatë nga akti i lindjes

– Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

– Autorizim për rifitimin e lejes së drejtimit

– Vërtetim për lejen e drejtimit

– Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti

– Vërtetim për përgjegjësitë tatimore

– Vërtetim për pagimin e kontributeve për individin

– Vërtetim për regjistrim të investitorit

– Vërtetim për pagim detyrimesh

– Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën)

– Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit/monitor/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.