Bomba vjen nga SHBA: Saimir Tahiri i implikuar në Itali për mbështetjen e trafikantëve të drogës

Kliko per me shume info

Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OSBE, Harry Kamian deklaroi në Vjenë se “korrupsioni dhe kriminaliteti mbeten pengesat për zhvillimin e Shqipërisë.”

Kamian e lidhi këtë me çështjen më të nxehtë në Shqipëri, të hetimit të ish-ministrit të Brendshëm, Saimi Tahiri. “Në një situatë të tillë, një ish-ministër i brendshëm, i cili tani është anëtar i Parlamentit, është implikuar në Itali për mbështetjen e trafikantëve të drogës”- tha i ngarkuari me punë i SHBA në Këshillin e Përhershëm të OSBE-së në Vjenë.

Kliko per me shume info

Zyrtari amerikan e bëri këtë koment në përgjigje të raportit që mbajti Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, ambasadori Bernd Borchardt.

Përfaqësuesi i SHBA në Këshillin e Përhershëm të OSBE-së në Vjenë theksoi edhe cështjen voluminoze për hetimin e ndikimit të qeverisë në zgjedhje nëpërmjet punësimeve në administratë. “Prokurorët në Tiranë po hetojnë aktualisht më shumë se 3,000 raste të punësimeve ose shkarkimeve partiake gjatë periudhës së fushatës zgjedhore 2017, një shqetësim që është ngritur edhe nga ODIHR”0 tha Kamian në Këshillin e Përhershëm të OSBE.

Zyrtari amerikan deklaroi se “duke iu referuar këtyre çështjeve dhe problemeve të tjera, koordinimi midis aktorëve ndërkombëtarë do të vazhdojë të jetë një nga çelësat e suksesit”.

Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OSBE, Harry Kamian deklaroi në Vjenë se “korrupsioni dhe kriminaliteti mbeten pengesat për zhvillimin e Shqipërisë.”

Kamian e lidhi këtë me çështjen më të nxehtë në Shqipëri, të hetimit të ish-ministrit të Brendshëm, Saimi Tahiri. “Në një situatë të tillë, një ish-ministër i brendshëm, i cili tani është anëtar i Parlamentit, është implikuar në Itali për mbështetjen e trafikantëve të drogës”- tha i ngarkuari me punë i SHBA në Këshillin e Përhershëm të OSBE-së në Vjenë.

Zyrtari amerikan e bëri këtë koment në përgjigje të raportit që mbajti Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, ambasadori Bernd Borchardt.

Përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OSBE, Harry Kamian deklaroi në Vjenë se “korrupsioni dhe kriminaliteti mbeten pengesat për zhvillimin e Shqipërisë”.

Kamian e lidhi këtë me çështjen më të nxehtë në Shqipëri, të hetimit të ish-ministrit të Brendshëm, Saimi Tahiri. “Në një situatë të tillë, një ish-ministër i brendshëm, i cili tani është anëtar i Parlamentit, është i përfshirë në Itali për mbështetjen e trafikantëve të drogës” – tha i ngarkuari me punë të SHBA në Permanent Council të OSBE-së në Vjenë.

Zyrtari amerikan e bëri këtë koment në përgjigje të raportit që mbajti Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, ambasadori Bernd Borchardt.

Përfaqësuesi i SHBA në Permanent Council të OSBE-së në Vjenë theksoi edhe voluminozën për hetimin e ndikimit të qeverisë në zgjedhje përmes punësimit në administratë. “Prokurorët në Tiranë po hetojnë aktualisht më shumë se 3,000 raste të punësimit ose shkarkimit të partisë gjatë periudhës së fushatës zgjedhore 2017, një shqetësim që është ngritur edhe nga ODIHR” 0 tha Kamian në OSBE Permanent Council.

Zyrtari amerikan deklaroi se duke iu referuar këtyre çështjeve dhe problemeve të tjera, koordinimi ndërmjet aktorëve ndërkombëtarë do të vazhdojë të jetë një nga çelësat e suksesit “.

Përgjigje ndaj Raportit nga Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, Ambasadori Bernd Borchardt

Siç është dorëzuar nga Ngarkuesi i Punës, a.i. Harry Kamian në Këshillin e Përhershëm, Vjenë.

23 nëntor 2017

Shtetet e Bashkuara e përshëndesin ngrohtësisht ambasadorin Borchardt në Këshillin e Përhershëm. Tani në vitin e saj të njëzetë, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri ka bërë përparim të rëndësishëm në ndihmën që Shqipëria lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar, kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe reformimin e gjyqësorit. Ambasador, ne mirëpresim veçanërisht qasjen bashkëpunuese që ka marrë misioni juaj duke bashkëpunuar me qeverinë shqiptare, shoqërinë civile dhe sektorin privat, dhe e vlerësojmë shumë raportin e hollësishëm të detajuar që sapo keni dhënë. Në kohën time relativisht të shkurtër këtu, unë vlerësova veçanërisht nivelin e detajeve dhe projektet konkrete, si dhe mënyrën në të cilën po angazhoheni aktivisht në shoqërinë civile dhe gamën e gjerë të aktorëve në terren në Shqipëri. Pra, faleminderit shumë për këtë raport të hollësishëm.

Ambasador, vëmë re punën e rëndësishme të stafit tuaj – me mbështetjen e vëzhguesve të zgjedhjeve të ODIHR-it – për të ndihmuar Shqipërinë me zgjedhjet parlamentare në qershor. Në raportin e tij fillestar, ODIHR-i gjeti se kandidatët kishin fushatë të lirë dhe liritë themelore u respektuan. Këto rezultate vërtet shënojnë përparim të rëndësishëm. Megjithatë, ODIHR raportoi gjithashtu se Shqipëria nuk arriti të adresojë shumë nga rekomandimet e ODIHR dhe Komisionit të Venecias të Këshillit të Evropës nga viti 2013 dhe 2015, duke përfshirë nevojën për depolitizimin e aspekteve kyçe të administratës zgjedhore. Përveç kësaj, ODIHR raportoi se besimi i publikut në procesin zgjedhor mbetet i ulët. Rrjedhimisht, Shtetet e Bashkuara përshëndetën takimin e parë të komitetit ad hoc të reformës zgjedhore të Shqipërisë më 10 nëntor. Z. Ambasador, unë e mirëpres përkushtimin tuaj që ju paraqitni në deklaratën tuaj për të punuar ngushtë me ODIHR. Ne inkurajojmë komitetin që të ndërmarrë hapa realë – në koordinim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri – për të zbatuar rekomandimet e ODIHR dhe të Komisionit të Venecias.

OSBE po mbështet gjithashtu përpjekjet e Shqipërisë për të zhvilluar një Sistem për Informimin e Pasagjerëve të Pasagjerëve (API). Përdorimi i të dhënave API në shqyrtimin e udhëtarëve është një element kyç i RKSKB 2178, i cili kërkon të përmirësojë përpjekjet globale për të penguar udhëtarët terroristë. Në mbështetje të këtij qëllimi, OSBE-ja sponsorizoi një seminar kombëtar dhe ndihmoi Shqipërinë në zhvillimin e një udhërrëfyesi API. Ky punim konstruktiv plotëson edhe ndihmën dypalëshe të SHBA-ve, e fokusuar në zgjerimin e përdorimit, analizës dhe ndarjes së të dhënave të udhëtarëve në portet e hyrjes. Shtetet e Bashkuara gjithashtu do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Shqipërisë për të integruar përdorimin e të dhënave të regjistrit të pasagjerëve (PNR) në shqyrtimin e udhëtarëve. Kur përdoret me API, ne besojmë se PNR-ja mund të ndihmojë zyrtarët e sigurisë të luftojnë kundër “udhëtimit të thyeshëm” dhe / ose të identifikojnë udhëtarët me rrezik të lartë. Ne ju inkurajojmë ju dhe misionin tuaj për të vazhduar punën me qeverinë shqiptare dhe partnerët ndërkombëtarë në këtë fushë. Përmirësimi i shqyrtimit të kufijve do të forcojë sigurinë në Shqipëri dhe në rajon, veçanërisht pasi OSBE ndihmon qeverinë pritëse të zhvillojë legjislacionin përkatës për të mbështetur këtë nismë.

Ambasador, ju vunë në dukje në deklaratën tuaj se ju dhe misioni juaj vazhdoni t’i jepni përparësi punës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit, dhe ne i mbështesim këto përpjekje. Ne gjithashtu e vlerësojmë përpjekjen tuaj për të sjellë së bashku udhëheqësit fetarë dhe lokalë për të sfiduar radikalizimin në komunitet gjatë kohëve të fundit ‘United in Countering Conference Violent Extremism’.

Misioni juaj ka qenë gjithashtu aktiv në hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit të Shqipërisë kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit për periudhën 2017 deri në vitin 2020. Ne duam për gatishmërinë tuaj për të trajtuar disa nga sfidat më të ngutshme dhe të profilit të lartë të Shqipërisë dhe rajonit. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të krijojnë një koordinim edhe më të ngushtë me zyrën tuaj në ndjekjen e qëllimeve të përbashkëta për të ndërtuar kapacitetin e Shqipërisë në këto fusha të rëndësishme.

Ambasadori, si ju, ne pranojmë se mbetet shumë punë për t’u bërë. Korrupsioni dhe kriminaliteti në të vërtetë mbeten pengesa për prosperitetin në Shqipëri. Prokurori i Prokurorisë së Tiranës po heton aktualisht më shumë se 3,000 raste të marrjes dhe shkarkimit të patronazhit gjatë periudhës së fushatës zgjedhore 2017, një shqetësim që është ngritur edhe nga ODIHR. Në një rast të tillë, një ish-ministër i brendshëm – i cili tani është anëtar i Parlamentit – është implikuar në Itali për mbështetjen e trafikantëve të drogës.

Z. Ambasadori, duke ju drejtuar këtyre dhe problemeve të tjera, bashkërendimi midis aktorëve ndërkombëtarë do të vazhdojë të jetë një nga çelësat e suksesit.

Në mbyllje, Shtetet e Bashkuara edhe një herë ju falënderojnë për punën e vështirë dhe qasjen bashkëpunuese të misionit tuaj për të ndihmuar Shqipërinë të ecë përpara demokratike dhe euroatlantike. Urime përsëri për praninë e OSBE-së në Shqipëri për vitin e saj të njëzetë të ndihmës dhe ne mezi presim të dëgjojmë për më shumë suksese në vitin e ardhshëm.

Faleminderit, zoti Kryetar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.