Qeveria e Kosovës nxjerr në shitje kamionë dhe vetura, një makinë kushton 450 €

Ju mund të bëheni me veturë për vetëm 450€.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës, përkatësisht Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar përmes ftesës për ankand publik ka nxjerr në shitje kamion dhe vetura, transmeton Express. Të interesuarit mallin mund ta shikojnë me datë: 21.10.2016, prej orës 10:00-11:00 në Depon e Agjencisë në fshatin Llukar KK Prishtinë.

Pasurit e konfiskuara ne këtë procedure shitje procedohen për shitje, me çmimin e cekur në dokumentin e mëposhtëm dhe gjendjen siç janë.

Kliko per me shume info

Të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë personat fizik dhe juridik. Personat juridik të cilët marrin pjesë duhet që me veti të sjellin Certifikatën e regjistrimit të biznesit, kurse personat fizik kopjen e letërnjoftimit personal. Fitues do të jetë oferta e ofruar me çmimin më të lartë.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.